Læserbreve og politisk debat

Tine Hessner

BYRÅDSKANDIDAT

FURESØ

Radikale Venstre

 

Søhaven 18

3500 Værløse

tlf 41 19 60 41

mail: tine.hessner@gmail.com

 

Indehaver af Hessner-consult,

CVR 33996160,

mail tine@hessner-consult.dk

 

facebook:

https://www.facebook.com/tinehessnerFuresoe/

 

Læserbreve & Debatindlæg 2017 - links:

Lokalplan 122 tibage på værkstedet. Bragt 15/3-2017 i Furesø Avis

Campus Furesø - for tidligt at give op. Bragt 12/4-2017 i Furesø Avis

Bybækskolen er ikke attraktiv nok for de unge - bragt i Furesø Avis 15/5

Lad os få erhvervsskolen i gang i 2018 - bragt i Furesø Avis 19/5 -2017

Klare meldinger på det første vælgermøde - bragt 8. juni i Furesø Avis

Kvindelige kandidater stævner ud bragt 21/8 - 2017 i Furesø avis

Flere kvinder skal i byrådet - bragt 23/8 i Furesø Avis

Tine er valgets Joker - bragt 3/10 i Frederiksborg Amts Avis

Forhadt gebyr på spil igen - fælles artikel med Egil Hulgaard og Gustav Juul, bragt 11/10

Borgerne spørger - politikerne svarer: Hvor stor skal Furesø være? - Bragt 9/11 i Furesø Avis

Svanepunktet er bedre end sit rygte - fælles artikel med Inge Storm - Frederiksborg Amtsavis 13/11

Fritidsbus og gratis S-togs shuttle for Furesø børn & unge - Furesø Avis 13. november

Skolepædagogen skal forsøgsvis kunne lægge sit eget skema (dato afventer, se indlæg nedenfor)

Multihallen - en kamparena? - bragt 17/11 i Frederiksborg amtsavis

FN´s Verdensmål - en opgave for det kommende byråd i Furesø - bragt 17/11 i Frederiksborg amtsavis

 

TV-debatter:

TV2-Lorry - debat om Økonomi, gæld og udvikling i Furesø - bragt live 13/11 - her link.

 

TV - Fra min beskrivelse på Facebook (rul ned til 14/11): SÅ FIK JEG MIN TV-DEBUT...som eneste politiker kvinde i panelet hos TV2Lorry mandag på Furesø Rådhus.

Var med i runde 2 om "økonomi og udvikling" samt "borgmesterrunden". Se evt. med fra 14:00 - 23:11 (to indlæg i økonomirunden) og 36:24 (borgmesterrunden) ..se med og få en fornemmelse af spidserne i Furesø.

Mine budskaber undervejs:

Der er styr på gælden frem til 2021 - og vi har fået skåret lidt for hårdt i perioden der er gået, som også har budt på 8 gode år med Ole Bondo og Konservative i vores fælles konsituering. Vi har nogle efterslæb: 1. Skolerenovering 2. Borgere der døjer med trafikstøj 3. Midlertidige to-sengs stuer på plejecentre ift rehabilitering (og IKKE plejehjem som jeg kom til at sige - undskyld Susanne Mortensen).

Vi håber på bredt samarbejde - med nogle der fremmer radikal politik, dvs. bla. vil...

A Forbedre normeringer i dagsinstitutioner,

B Vedholdende fortsætte den grønne vej med CO2-reduktion og klimatiltag og

C Mobilisere borgere på en ny måde, hvor vi favner kompetente og kritiske borgere i lokalsamfundene.

Og ja...det kunne såmænd godt være i en A-B-C konstituering igen - det har fungeret godt de sidste 8 år...for vi vil en borgmester der samarbejder bredt og giver radikale indflydelsesmuligheder

 

Læs Debatindlæg i fuld længde (nyeste øverst):

17. november:

FN´s Verdensmål - en opgave for det kommende byråd i Furesø

Det Globale ansvar er også et lokalt ansvar. Både for politikere og borgere. Radikale Venstre ønsker at det kommende byråd indarbejder FNS´Verdensmål i det politiske arbejde.

 

FN´s 17 verdensmål blev vedtaget for ca. 2 år siden. Målet er at sikre en bæredygtig global udvikling gennem arbejde med konkrete målsætninger frem til 2030. De 17 mål dækker ikke kun over Klima og Miljø, men også over områder som: Fattigdom, Uddannelse, Sundhed, Byudvikling, Ligestilling, Fødevarer, Bæredygtig produktion, Mangfoldighed, Fred og retssikkerhed mm.

Alt sammen mål hvor lokale handlinger også er med til at gøre en forskel.

Radikale Venstre i Furesø ønsker, at det kommende byråd laver en plan for arbejdet med verdensmålene og som minimum en ”tjekliste” i forbindelse med byrådsbeslutninger. Det er både visionært – og nødvendigt – så lad Furesø blive en foregangskommune her.

 

17. november:

Multihallen - en kamparena?

At ville gøre alle tilfredse, gør ingen tilfredse. Multihallens store hal og styrkeområde er blevet en kamparena og ikke lykkeligt samvær. Det kalder på politisk handling, når det er gået i hårdknude for brugerne.

 

Vi må genåbne debatten med foreningerne, FIR og Lokalefordelingsudvalget. Kigge på principper og kapacitet. Mit bud er følgende, i prioriteret rækkefølge: Eksisterende aktiviteter skal have fortrinsret fremfor nye. Børn fremfor voksne. Og helt overordnet må der skeles til om det er den primære sportsgren, man har brug for at dyrke – eller komplementær ift. den sportsgren, man primært udøver.

 

Multihallen ved Søndersøhallen har været længe undervejs. Allerede inden kommunesammenlægningen for 10 år siden havde Værløse Gymnastik tegnet og fundet den første halve mio. kr. til en lille springhal til sikker indøvelse af svære spring. Et tvungent anlægsstop gjorde, at man måtte vente. Hallen blev senere klogt gentænkt med flere formål og kunne åbnes for flere brugere. Og placeringen genovervejet. Med en naturlig forventning fra gymnastikken om benyttelse for de mange børn og unge og mulighed for at tage ind fra ventelister. Men også en ligeså naturlig forventning fra andre idrætsgrene f.eks. allerede beliggende Værløse Basket som er i rivende udvikling, og har haft Søndersøhallen som hjemsted længe. Lige nu er der for mange brugere om for lidt kapacitet – at forsøge at gøre alle tilfredse før nemlig ingen tilfredse.

 

X. november:

Skolepædagogen skal forsøgsvis kunne lægge sit eget skema

Når fagfolk kommer til deres ret, er der gevinst for vores børn. Gallinamodellen er måske et skridt på vejen til endnu bedre samarbejde mellem lærere og pædagoger omkring vores børn.

 

Pædagogerne har nu i en årrække været med i skolen uden at der for alvor er givet plads til at de kan komme til deres professions ret. De er uddannet til at kunne spotte behov for særlige indsatser med det formål at skabe trivsel, som er betingelsen for at udviklende læring kan finde sted. Pædagogen kan noget særligt med gruppedynamik og kan være nøgleperson til etablering af et fællesskab, hvor børn og voksne bevæger sig i forhold til hinanden.

Mit bud er, at skolepædagogerne forsøgsvis ad hoc skal have mulighed for at lægge deres eget skema – med udgangspunkt i, hvor de ser det kommer børnene bedst til gavn. Dvs. ikke bare følge klassernes eller lærernes skoleskema. Skolepædagogerne skal have frit lejde til at arbejde på tværs af børn, skemaer, lærere, fag, frikvarterer, SFO og foreningsliv, hvor behovet er størst.

Som det er nu indsættes skolepædagogen i en klasses skoleskema, hvor det passer ind i forhold til lærere og fag. Ofte fungerer skolepædagogen som assistent til lærerne, som ekstra voksen og til at udfylde huller i skoleskemaet. Og pædagogen har ikke altid mulighed for at deltage i årgangsteammøder, hvor der både evalueres og planlægges tiltag. Dermed får hverken lærere, børn eller pædagoger det optimale ud af skolepædagogernes kompetencer. Samarbejdet må gentænkes så fagligheder bidrager med det, de er bedst til.

 

13. november:

Fritidsbus og gratis S-togs-shuttle for Furesøs børn og unge

v./Tine Hessner (B)

 

Radikale Venstre ønsker en sammenhængende kommune – også for børn og unge. Furesø bugner af kultur- og idrætstilbud. Men vi mangler kollektive transportmuligheder og mange børn er afhængige af deres forældre som chauffører.

 

Jeg foreslår en forsøgsperiode med en ”Fritidsbus” for børn og unge med opsamling og stop ved sports- og kulturaktiviteter, musikskole, kulturhus, FFO mm. Herved gøres fritidstilbuddene mere tilgængelige for alle. Sidegevinsterne er, at vores børn lærer at bruge kollektiv transport og øger mulighederne for venskaber og netværk. Det skal opleves trygt, og kan være med til at lette familiernes hverdag. Bussen kunne evt. både være bemandet med en chauffør og en frivillig ”Nanny”?

 

Jeg vil invitere både Ungerådet og Elevrådene til at tegne en forsøgsrute sammen. Og tale med forældrene om, hvad der skal til for at det opleves trygt og attraktivt. Politikerne kunne samtidigt forhandle med DSB om en forsøgsperiode med gratis tog mellem Hareskov og Farum for børn og unge. På yderstationerne Farum-Værløse-Hareskov er toget sjældent fyldt, så det tager ikke omsætning fra DSB.

 

Stem radikalt, hvis du ønsker Furesø bliver til ”Byen med Børne-Shuttle-Ordningen” i et samarbejde med vores store og små borgere.

 

13. november:

Svanepunktet er bedre end sit rygte!

Tine Hessner(R) og Inge Storm(LA) var på plejehjem

 

Efter vælgermødet i Ældresagen, hvor vi hørte kritik, tog vi - Tine Hessner(R) og Inge Storm(LA) - en tur på de lokale plejehjem for at få syn for sagen. Vi blev modtaget med åbne arme på Svanepunktet, og fik en fin rundvisning af en meget dedikeret leder. Vores indtryk var, at Svanepunktet er bedre end sit rygte, selvom gangene er lange og beboerne ikke kan komme ud i naturen eller har natur at se på, som man har på byens øvrige plejehjem. Kun få har haft lyst til at bruge de store terrasser og på grund af de store vinduer, bliver der varmt om sommeren. Stemningen er god og for at skabe mere hygge er der netop blevet lavet en lille bar og nogle hyggehjørner med planter, hvor en ung studerende spiller klaver en gang imellem. Desværre er aftensmaden opvarmet mad udefra, da der ikke er de nødvendige faciliteter til at lave varm mad.

 

Vi besøgte også Solgaven i Stavnsholt, som er et privat plejehjem, som drives af Dansk Blindesamfund – her blev vi modtaget af besøgshunden! Solgaven ligger i smukke, grønne omgivelse. Der laves dejlig mad fra eget køkken, og beboerne kommer ud, så tit de har lyst. Det er svagtseende beboere, så parken er indrettet i et lukket område, hvor beboerne kan gå 1,4 km ved at følge et gelænder. Her er også unge mennesker/“flyvere”, som kører cykelture i cykelvogne med beboerne og der er personale til indkøbsture, Tivoli-ture og andre udflugter.

 

Inspireret af virkeligheden er Inge og Tine klar til at tage fat med at sikre rammerne til den fortsatte udvikling af kommunens plejehjem. Det skal være attraktivt for beboerne, pårørende og medarbejdere - det må Furesø gerne være kendt for, hvis det står til os. 

 

9. november: Borgerne spørger: Hvad er din holdning til udviklingen af Furesø. Hvor stor skal kommunen være, og hvad skal der satses på; beton og nybyggeri eller natur og bevarelse af det gamle - hvorfor?

Tine Hessner (B):

"Furesø skal udvikles bæredygtigt. Byg ikke mere i landzoner – for naturen kommer aldrig tilbage. Vi har ikke behov for indbyggervækst, men gode forhold omkring de nye borgere vi har. I feks. Farum Nordby, Laanshøj og Jonstrup. Trafik, institutions- og skolekapacitet har ikke været indtænkt godt fra start, og det har undret mig. Måske udbygningen har været forhastet? Boliger til unge og ældre mangler vi, gerne stationsnært – via ombygning af eksisterende bygninger."

 

11. oktober:

Forhadt gebyr på spil igen...Frederiksborg Amtsavis (uddrag):

...Det Radikale Venstres Tine Hessner forstår ikke, hvorfor foreningerne skal straffes med et gebyr.

- I en tid hvor vi forventer os mere og mere samarbejde med foreningerne ift. skolesamarbejde, integration og beskæftigelse skal vi værdsætte de frivilliges indsats. Lokalegebyret er ikke vejen hertil, men både en administrativ og økonomisk hindring og skal derfor fjernes. Bedre udnyttelse af lokaler vil vi alle gerne, men dette må sikres ved dialog og brugerinddragelse og smidige løsninger i stedet - det er radikal politik, lyder det fra Tine Hessner.

 

23. august:

Flere kvinder skal i byrådet

Flere kvinder skal vælges ind i Furesø Byråd, sådan lyder det fra de to byrådskandidater Tine Hessner (R) og Inge Storm (LA) AF KRISTINA PIHL

 

Weekenden sejlads med 13 kvindelige byrådskandidater skal være med til at sætte fokus på den skævridning, der er blandt antallet af mænd og kvinder i Furesø Byråd. Initiativtagerne Inge Storm, der stiller op for fra Liberal Alliance, og Tine Hessner, der stiller op for de radikale, fik ideen til sejladsen, da snakken under en frokost faldt på, hvor svært det er for kvinde at komme i byrådet.

 

De to kandidater blev efterfølgende enige om, at de ville lave en event, der var med til at hype de kvindelige kandidater. Målet var, at alle partier skulle være med, så der på tværs af partiskæld kunne diskuteres udfordringerne med få kvinder i byrådet. Selv om begge kandidater håber, at flere kvinder snart vil stille op til kommunalvalgene fremover, handler debatten først og fremmest om at skabe et balanceret byråd.

 

“Det er vigtigt at sige, at det først og fremmest handler om kompetencer. Man kan altid komme til at tage den her snak, som om det enøjet handler om, hvilket køn man har, Alligevel synes jeg, det er tankevækkende, at der ud af alle de partier, der er nu, kun er ét af partierne, der har en kvindelig spidskandidat. Derfor handler det om at skabe balance i byrådet”, fortæller Tine Hessner.

Som det er i dag, er det kun en tredjedel af Furesø Byråd, der består af kvinder. Ifølge Inge Storm kan de få kvinder i byrådet mærkes på de beslutninger, der bliver truffet.

“Jeg tror, mange ting havde været anderledes, hvis der havde været flere kvinder i byrådet. Det, jeg oplever, er, at kvinder tit brænder for noget med institutioner, børn, gode skoler, ældre og tryghed. Jeg tror heller ikke, at en ting som Laanshøj-sagen var kommet, hvis der havde været flere kvinder i byrådet. Så ville der være blevet lyttet mere”, lyder det fra Inge Storm.

 

Kvindernes egen kamp

Hvis det skal lykkes at få flere kvinder ind i byrådet, kræver det både handling fra de enkelte partier og fra kvinderne selv, lyder det fra Tine Hessner og Inge Storm.

Partierne skal være bedre til at få kvinderne højere op på stemmelisterne, så borgerne bliver opmærksomme på de kvindelige kandidater, men kvinderne selv også skal være bedre til at stille op.

”Mænd melder sig hurtigt, hvor kvinder mere skal opfordres til at stille op. Der er rigtig mange dygtige kvinder, der godt kunne have lyst til at stille op, men de går ikke og peger på sig selv. Kvinder er som typer måske lidt mere beskedne, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke er kvalificerede. Kvinder skal være mere aktive, hvis der skal flere kvinder i byrådet, og det mener jeg er kvindernes eget ansvar”, siger Inge Storm.

 

8. juni:

Klare meldinger på det første vælgermøde.

Det første vælgermøde forud for kommunalvalget 2017 fandt sted ved Grundlovsarrangement på LaanshøjAF MICHAEL BRAUNSTEIN

 

Beboerforeningen Laanshøj havde inviteret beboerne og fire politikere på tværs af det politiske spektrum, da kommunens første vælgermøde forud for kommunalvalget 2017 fandt sted ved et Grundlovsarrangement på Laanshøj 5. juni.

Politikerne - de fleste af dem nyopstillede - var indbudt til en snak om deres syn på flyvestationens udvikling, trafik, skoler, naturbevarelse versus boligvækst og borgerindragelse.

I panelet sad Tine Hessner (Radikale), Ole Holleufer (Liberal Alliance), Anders Bache (Enhedslisten) og Hanne Juel (Alternativet), og ifølge Beboerforeningen Laanshøj kom de med klare udmeldinger om nogle af deres mærkesager, hvilket gav tilhørerne en god fornemmelse af fire forskellige partier - også lokalpolitisk.

'Politikerne fik omvendt lidt at tænke over gennem de fremmødtes spørgsmål, bl.a. om den manglende helhedstænkning for aktivitetstyper og støjniveauer for de samlede aktiviteter på flyvestationen, og om kapaciteten på fremtidens skoler og institutioner i Værløse og Jonstrup, når Sydlejren og Laanshøj er fuldt udbygget. De fik også en bunden opgave i at få løst trafiksituationen på Kirke Værløsevej, før de tænker på nogen som helst nye former for udvikling. Alle politikere takkede for de mange gode idéer til deres videre politiske arbejde og valgkamp,' hedder det i et referat fra Beboerforeningen Laanshøj.

Læs også: Enighed om grundlag for borgerligt ledet Furesø

Ifølge referatet sluttede mødet med, at de fire politikere kvitterede overfor Laanshøjs beboere med et godt råd:

“Fortsæt med at være vagthund og brug jeres professionelle ressourcer til at skabe bedre helheder i kommunens udvikling - vi politikere har brug for det,” sagde Ole Holleufer.

Tine Hessner sagde: “Tænk bredere end jeres eget område og alliér jer med andre borgere i kommunen omkring de store spørgsmål”.

Anders Bache foreslog, at Grundlovmødet på Laanshøj blev en ny tradition i Furesø, da rammerne i den lille æblelund efter hans mening viste sig at være helt perfekte til formålet.

Hanne Juel opfordrede til “at fortsætte med at kæmpe for gennemsigtighed og for at forholdene for skoler og daginstitutioner ikke bliver forringede.”

Formanden for beboerforeningen konkluderer:

“I Beboerforeningen Laanshøj takker vi for de gode råd, og særligt det sidste giver inspiration til at skabe en god ramme for dialog med det nyvalgte byråd i foråret 2018,” siger Henriette Moos, der ønsker alle fire politikere en god valgkamp.

 

15. maj:

Byrådskandidater: “Bybækskolen er ikke attraktiv nok for de unge”

Den gamle Bybækskole er ikke attraktiv nok for de unge som ramme for en ny erhvervsskole. Sådan lyder udmeldingen fra Ole Holleufer og Tine HessnerAF HELENE STOLLE

 

Forleden dag havde det nuværende byrådsmedlem Ole Holleufer (LA) og Tine Hessner, der stiller op til det kommende kommunalvalg for De Radikale, sat hinanden stævne på den gamle Bybækskole i Farum. Agendaen for mødet var Campus Furesø, det erhvervsrettede 10. klassestilbud, der på grund af for lav interesse ikke kommer op at stå til det kommende skoleår, som ellers var planen.

“Ideen om Campus Furesø er rigtig god. Men når der kun var 17 tilmeldinger, skal vi nok se på, hvad det er, der skal til for at få de unge til at vælge lige netop den uddannelse”, lyder det fra Ole Holleufer, der tilføjer, at Bybækskolen måske ikke er det bedste sted for en ungdomsuddannelse.

 

“Jeg tror simpelthen ikke på, at stedet her er attraktivt for de unge - heller ikke selvom det er stationsnært og på tæt på Farum Bytorv. Her er slidt og for småt og virker mere som en praktisk løsning på ledig lokalekapacitet”, siger han, mens Tine Hessner forklarer, at hun er overbevist om, at de gamle lokaler har betydning for de unges valg.

 

“Selvfølgelig har det indflydelse, hvordan skolen tager sig ud. Forældre vil gerne sende de unge i et tilbud, som ligner, at det er kommet for at blive – et tilbud der tager sig selv alvorligt. Og de unge vil gerne til en lækker skole, hvor der er investeret. Jeg synes simpelthen ikke, det er startet ambitiøst nok”, siger hun til Furesø Avis.

 

Nytænk tilbuddet

Tine Hessner og Ole Holleufer er enige om, at en nytænkning af den erhvervsrettede 10. klasse er nødvendig. I den nytænkning skal alle interessenter af erhvervsuddannelserne involveres, altså de unge, deres forældre, lærere og vejledere, andre elever, erhvervsliv og folk med viden om attraktive uddannelsesmiljøer.

“Nærmiljøet skal også inddrages aktivt. Vi skal sætte Furesø på landkortet med et stærkt tilbud – det fortjener de unge”, lyder det fra de to byrådskandidater.

 

12. april:

DEBAT: "Campus Furesø - for tidligt at give op"

TINE HESSNER, SØHAVEN 18, 3500 VÆRLØSE (BYRÅDSKANDIDAT FOR RADIKALE VENSTRE)

Det er ærgeligt, at den nye erhvervsrettede 10. klasse på Campus Furesø ikke bliver til noget - i år. Men jeg tror på, at "kundegrundlaget" er til stede.

Det er altid svært at starte en ny skole op. Uddannelsesvalg er influeret af, om man "kender nogle der går der i forvejen" om "skolen har et godt ry" mm. Og det er jo selvsagt svært, når man er nystartet, hvor mange naturligt forfalder til de mere sikre valg.

Furesø har masser af potentiale og elevgrundlag for at udbyde ungdomsuddannelser ud over det udmærkede tilbud som Kruse har på STX. Både STX, HTX og en erhvervsrettet 10. klasse med de planlagte linier "bæredygtighed og handel" og "Velfærdsteknologi og innovation" er relevante tilbud i vores kommune. Så lad os bakke op om, at Campus Furesø, som det første, nok skal blive en succes fra 2018. Appellere til "first movers" som gerne vil have indflydelse og være de allerførste der dimitterer fra en ny skole.

Erhvervslivet i Furesø har brug for det, De unge har brug for det, og vi har som samfund brug for det!

GOD PÅSKE!

 

15. marts:

DEBAT: "Lokalplan 122 tilbage på værkstedet"

TINE HESSNER (B), SØHAVEN 18, 3500 VÆRLØSE

Byrådets planlagte vedtagelse af lokalplan 122 i Laanshøj strider mod værdier, jeg som radikal politiker står for.

HVORFOR MERE VÆKST..?

For det første er den ekstreme merbebyggelse i forhold til den gældende lokalplan udtryk for en traditionel væksttankegang, som ikke længere vil gavne Furesø. Væksten sker jo på bekostning af naturen, der er Furesøs skatkammer. Endvidere viser forskning, at Furesø med sine nu godt 40.000 indbyggere har nået den økonomisk set optimale størrelse for en kommune. Vi skal derfor til at satse på kvalitativ vækst - i tilfældet Laanshøj, på en arkitektur der ikke kun afspejler Realdanias økonomiske interesser.

BORGERE SKAL KUNNE HAVE TILLID TIL DERES KOMMUNE

Så mener jeg også at lokalplaner, som mange borgere har disponeret i tillid til, ikke må tilsidesættes uden vægtige grunde. Gør man det, er det et klart tillidsbrud, og jeg har endnu ikke fra kommunens ledelse set gode argumenter for at bygge 50 % mere end den gældende lokalplan.

NÆRDEMOKRATI MED MENING

Under to høringer, i 1. kvartal 2016 og senest her omkring årsskiftet 2016/17, har borgerne begge gange givet Lokalplan 122 en lussing. Første gang med 70 høringssvar, alle kritiske. Anden gang med 104 høringssvar, hvoraf de 100 var kritiske. Kritikken var især rettet mod tillidsbruddet – og beregningsgrundlaget – ift overbebyggelsen af Laanshøj som årsagen til mange af de i øvrigt rejste problemer: trafik, skolekapacitet m.m. Reelt, faktuelt og helt igennem ordentlige input synes jeg.

Som radikal tager jeg nærdemokratiet alvorligt – ikke for at lystre blindt, men fordi det giver mening. I denne sag har det siddende byråd selvforskyldt skabt modstand og utryghed. Det er ikke værdigt – det er en ommer.

LOKALPLAN 122 SKAL TILBAGE PÅ VÆRKSTEDET OG BEHANDLES AF ET NYVAGT BYRÅD!

 

Nye kandidater vil i dialog med vælgerne - De fire på tour

De fire på tour - første etape vel overstået - de fire på tour...

"Kilden, kedsomhed og kriminalitet" (se nedenfor)

"Hjælp til pårørende er hjælp til fremtiden...", 24. oktober 2013, Furesø Avis

"Seniorliv - det har vi heldigvis masser af", bragt 10. september 2013 i Furesø Avis

"Nærhed og udvikling kræver ikke grundlæggende skolestrukturændringer", bragt i Furesø Avis, 30. marts 2012

"Tænk synergi - øget kapacitet til Søndersøskolen og forbedrede unge- og idrætsforhol", bragt i Furesø Avis, marts 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved